• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Melding om overnatting

Informasjon

Melding om overnatting

Ved overnatting i bygg som ikke er godkjent som overnattingslokale skal det sendes melding til brannvesenet om dette, meldingen bør sendes minst en uke før overnattingen finner sted. Bygg som ikke er godkjent for overnatting kan for eksempel være skoler, barnehager, kirker og idrettshaller.

Vågan brann og redning verken godkjenner eller gir tillatelser til slik overnatting, dette er eiers ansvar. Vi ønsker allikevel melding om overnattingen slik at vi blir gjort oppmerksom på de midlertidige endrede forutsetningene for bruken av bygget.   Brannvesenet kan allikevel sette krav om ytterligere sikringstiltak og begrensninger.

Eier av bygget har ansvaret for brannsikkerheten, og må ha utarbeidet retningslinjer som beskriver brannsikkerheten i bygget og hvordan leietaker skal håndtere en brannsituasjon.

 

Eiers plikter ved overnatting i bygg

Flere forhold må vurderes før overnatting i bygninger som ikke er oppført og godkjent til dette formålet kan finne sted.   

 

Eier er ansvarlig for at personsikkerheten ivaretas under overnattingen i bygget. Dette ansvaret kan ikke fraskrives, verken skriftlig eller muntlig. Eier skal gi nødvendige tillatelser overfor arrangør til selve overnattingen.

 

Eier må foreta risikovurdering av brannsikkerheten under overnattingen. Alle branntekniske og organisatoriske forhold må ivaretas. Dersom eier eller arrangør ikke har tilstrekkelig kompetanse for å kunne overholde dette, må det leies inn kompetent foretak for videre vurdering

 

Eier plikter å gi nøkkelpersoner som skal overnatte i bygget tilstrekkelig opplæring i brannsikkerhet. Denne opplæringen skal dokumenteres. 

 

Når melding om overnatting er sendt, forutsettes det at alle branntekniske forhold er dokumentert og ivaretatt, dette inkluderer rutiner om brannvakt på natt.  Det forutsettes videre at det ikke foreligger åpne avvik etter tilsyn utført av brannvesenet, el. tilsynet m.m.

 

Overnattingen kan også være av en slik art at andre myndigheter må involveres, både eier og arrangør er ansvarlige for å kartlegge dette.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader